Trefiberisolasjon til etterisolering utvendig

18/6/2022

Utvendig etterisolering er en effektiv metode for å forbedre bygningers energieffektivitet og komfort. Ved å legge isolasjon på utsiden av bygningsstrukturen, reduseres varmetapet og behovet for oppvarming.

Hvorfor må du etterisolere? 

Etterisolering utvendig er lurt å gjennomføre dersom du har et hus eller en hytte som ble bygget på 80-tallet. Generelt sett vil ny isolasjon ha bedre termiske egenskaper enn eldre isolasjon. Dette skyldes fremskritt innen isolasjonsteknologi og materialer. Ny isolasjon har ofte høyere R-verdi, som måler materialets varmeisolerende evne. Ved å oppgradere til ny isolasjon kan du derfor oppnå bedre energieffektivitet og økt komfort i bygningen.

Utvendig etterisolering med Hunton 

Når vi snakker om etterisolering er det både mulig å utføre etterisolering utvendig eller innvendig. Etterisolering utvendig baserer seg på å bygge på eksisterende isolering ved å lekte ytterveggen. 

I Follo Trefiberisolering benytter vi trefiberisolasjon som vi blåser inn. Blåseisolasjon med trefiberisolasjon har samme gode effekt som plater, og kommer enda bedre til i kriker og kroker med god kompresjon. 

Ved bruk av blåseisolasjon til utvendig etterisolering vil vi i mange tilfeller kunne bore små hull på yttersiden av veggen og blåse inn isolasjon. Hullene må deretter tettes, gjerne ved plugging. Dette er en smart måte å utføre utvendig etterisolering ettersom du slipper å fjerne kledning og innvendig panel.

Hvorfor bruke blåseisolasjon til utvendig etterisolering? 

Etterisolering med trefiber-blåseisolasjon gir en tett og sammenhengende isolasjonsmasse med betraktelig mindre luftlekkasjer eller kuldebroer. Denne tette pakkingen bidrar til å minimere varmetap og sikrer en jevn temperaturfordeling i bygningen, noe som gir økt energieffektivitet og lavere oppvarmingskostnader.

Ved å blåse isolasjonsmaterialet inn i vegger eller tak, kan vi fylle ut selv små sprekker og hulrom. Dette gjør det mulig å isolere selv komplekse og vanskelig tilgjengelige områder som ellers kan være utfordrende å etterisolere på en effektiv måte. Blåseisolasjon kan derfor være spesielt gunstig for eldre bygninger med eksisterende strukturer som ikke er optimalt isolert.

Når du etterisolerer utvendig med blåseisolasjon vil du også kunne yte godt av flere fordeler: 

  • Isolering uten skjøter og omlegg
  • Raskere installasjon 
  • God lyddemping 
  • Hygroskopiske egenskaper 

Hvor mye energi kan du spare på etterisolering? 

Potensialet for energibesparelser ved utvendig etterisolering avhenger av flere faktorer, som bygningens størrelse, oppvarmingssystem, klima og isolasjonskvaliteten. Studier viser imidlertid at etterisolering kan redusere varmetapet betydelig, og dermed redusere oppvarmingskostnadene med opptil 30-50%. Den nøyaktige besparelsen vil variere, men det er vanlig å oppnå en betydelig avkastning på investeringen over tid.

Få hjelp fra profesjonelle til utvendig etterisolering 

Selv om det er mulig å gjennomføre enklere etterisoleringstiltak selv, som å tilføre ekstra isolasjon i loftet eller mellom bjelkelag, kan utvendig etterisolering være en mer kompleks oppgave som krever spesialisert kunnskap og ferdigheter. Det anbefales derfor å engasjere profesjonelle entreprenører med erfaring innen utvendig etterisolering.